Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Подписване с електронен подпис в inv.bg

 
1. Създаване
 
 
2. Подписване
 
 
3. Изпращане
 
 
4. Получаване
 
 
5. Известяване
 
Веднага при получаване от клиента ви, разбирате за приетата фактура. Не се налага да се чудите дали фактурата ви е пристигнала.
Подписване с електронен подпис в inv.bg
Използвайки филтрите, може лесно да намерите всички неплатени фактури.
Приетите фактури се виждат веднага и не се налага да търсите в списъка.
Индикацията за върната фактура също се появява в списъка с фактурите.