Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Подписване с електронен подпис в inv.bg

 
1. Създаване
 
 
2. Подписване
 
 
3. Изпращане
 
 
4. Получаване
 
 
5. Известяване
 
Клиентите ви получават вашето съобщение и с 1 клик могат да прегледат изпратената фактура.
Подписване с електронен подпис в inv.bg
Лесно се виждат всички артикули, цени и суми.
След като клиентът ви потвърди и приеме фактурата, може да си я запише.
При необходимост клиентът ви лесно може да изпрати забележките си към вас само с 1 клик.