Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Добавяне на служител към системата

 
1. Начало
 
 
2. Добавяне на служител
 
 
3. Редакция на служител
 
Добавяне на служител към системата
Избирате от основното меню линка "Настройки"
От подменюто избирате "Служители"