Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Издаване на фактури на английски език

 
1. Попълване на данните
 
 
2. Превод на клиенти и артикули
 
 
3. Издаване на фактура
 
Издаване на фактури на английски език
От менюто "Настройки" изберете
"Име и адреси"
Активирайте отметката
"Ще издавам фактури на английски език"
Отваря се форма, в която трябва да въведете данните си на английски език.