Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Качване на ваше лого в системата

 
1. Начало
 
 
2. Качване на лого
 
 
3. Настройки
 
Качване на ваше лого в системата
Първо избирате от основното меню линка "Настройки"
От подменюто избирате "Лого на фирмата"