Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Издаване на фактура

 
1. Начало
 
 
2. Попълване на данните
 
 
3. Преглед на фактурата
 
Издаване на фактура
След като сте се регистрирали и сте влезли в акаунта си веднага може да издадете вашата фактура. Това става като изберете от менюто „Нова фактура” или „Издаване на нова фактура” от секцията с "Бързи връзки"