Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Информационен модул "Справки"

Информационен модул
Избор на период, който да обхваща справката.
Може да обобщите данните по Ден, Месец или Година.
Разпределение на документите по тип в бройки и в %.
Графично представяне на броя документи в зависимост от начина на обобщаване - Ден, Месец или Година.
Оставащият брой документи до изтичане на абонаментния ви план.
Избор на конкретен клиент, за когото се прави справката.
Графиката, показваща Сума на фактурите, в зависимост от начина на обобщаване - Ден, Месец или Година.
Информационен модул
Изборът на начална дата за периода става от календара, който се отваря след натискане на бутона (маркиран в зелено).
Информационен модул
След натискане на бутона (маркиран в зелено) се отваря списък с вашите клиенти. От него може да изберете клиент, за когото да направите справка. Ако не е избран клиент, справката обхваща всички клиенти.
Към списъка с възможности на inv.bg
Регистрирай се безплатно