Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Добавяне на фактура за периодично издаване

 
1. Добавяне
 
 
2. Настройка
 
 
3. Записване
 
Добавяне на фактура за периодично издаване
Първо избирате раздел "Списък с фактури"
От допълнителното меню изберете "Издавай периодично"