Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Персонален WEB адрес - inv.bg

Персонален WEB адрес - inv.bg
Нормално за достъп до фактурите си, клиентите получават Web адрес от този вид.
Услугата "Персонален Уеб Адрес" ви дава възможност да използвате ваш собствен домейн (например - адресът на вашия уеб сайт). По този начин се подчертава корпоративната ви идентичност и доверието на клиентите расте.
Вашият персонален уеб сайт.