Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Подписване с електронен подпис в inv.bg

 
1. Създаване
 
 
2. Подписване
 
 
3. Изпращане
 
 
4. Получаване
 
 
5. Известяване
 
Подписването става с вашия електронен подпис от вашия компютър с криптирана връзка, директно от вашия браузър.
Подписване с електронен подпис в inv.bg
Ако предпочитате да дадете хартиена фактура разпечатването с inv.bg е много просто.
Можете да подпишете фактурата веднага след като сте я създали.
... преди да потвърдите, се уверете, че електронният Ви подпис е включен в компютъра.
Подписване с електронен подпис в inv.bg
Вашият PIN код не се изпраща никъде! Целият процес на подписване става само на вашия компютър.
Бъдете внимателни при въвеждането на PIN кода, защото при 3 последователни грешки, може да блокирате картата си.
Към списъка с възможности на inv.bg << Предишна стъпка | Следваща стъпка >>
Регистрирай се безплатно