Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Подписване с електронен подпис в inv.bg

 
1. Създаване
 
 
2. Подписване
 
 
3. Изпращане
 
 
4. Получаване
 
 
5. Известяване
 
Можете директно да изпратите фактурата на вашите клиенти, без да сваляте фактурата на вашия компютър и да я прикачвате.
Подписване с електронен подпис в inv.bg
Персонализирайте съобщението, което искате вашите клиенти да видят при получаването на фактурите ви.
Всички фактури се съхраняват на трикратно подсигурени сървъри, за да не се налага да ги архивирате