Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Подписване с електронен подпис в inv.bg

 
1. Създаване
 
 
2. Подписване
 
 
3. Изпращане
 
 
4. Получаване
 
 
5. Известяване
 
Лесно може да създадете даже и най-сложната фактура. inv.bg помни артикулите и клиентите ви и автоматично пресмята отстъпки и ДДС.
Подписване с електронен подпис в inv.bg
Може да намерите контрагента ви по име или Булстат, лесно и просто!
Веднъж въведените артикули се запомнят, за да може лесно да ги ползвате в следващите ви фактури
В брой или по банков път? Просто изберете от менюто.
Независимо дали продавате в килограми или на бройка, inv.bg ви дава възможност да избирате мерни единици и даже да добавите нови.
Може да задавате отстъпка в лева или в % от цялата сума.
Подписвате фактурите с вашия електронен подпис, без да се налага инсталация на софтуер, защото inv.bg работи само с интернет браузъра Ви.