Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Добавяне на фактура за периодично издаване

 
1. Добавяне
 
 
2. Настройка
 
 
3. Записване
 
Фактурата вече е добавена за периодично издаване. В списъка може да видите кога е било последното й издаване, както и кога ще бъде следващото.
Добавяне на фактура за периодично издаване