Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Добавяне на фактура за периодично издаване

 
1. Добавяне
 
 
2. Настройка
 
 
3. Записване
 
Добавяне на фактура за периодично издаване
Изберете начална дата на издване
Изберете до коя дата да продължи издаването на фактурата
На кое число от месеца да се издава фактурата
Изберете интервала, през който искате да издавате. Ако искате фактурата да се издава всеки месец, в полето напишете "1"
Записване на темплейта