Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Качване на ваше лого в системата

 
1. Начало
 
 
2. Качване на лого
 
 
3. Настройки
 
Качване на ваше лого в системата
След като качите лого, то се появява в горния ляв ъгъл на системния панел.
От тук може да изберете дали логото да се показва в системния панел.
От тук може да изберете дали логото да се показва във фактурите ви.