Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Качване на ваше лого в системата

 
1. Начало
 
 
2. Качване на лого
 
 
3. Настройки
 
Качване на ваше лого в системата
За да качите логото си натиснете бутона "Browse" и изберете файлът с логото ви. Логото трябва да е с размери 230x75px, но дори да качите по-голямо, системата автоматично ще го намали до необходимия размер.