Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Издаване на фактури на английски език

 
1. Попълване на данните
 
 
2. Превод на клиенти и артикули
 
 
3. Издаване на фактура
 
Издаване на фактури на английски език
Издайте "Нова фактура", като в полето "Клиент" изберете вече попълнения на английски клиент.
Променете цените в желаната от вас валута.
Изберете желаните от вас артикули, като само артикулите, които сте въвели предварително на английски език. В противен случай фактурата ви ще бъде на английски език, но артикулите ще си останат на български.
Не забравяйте да актуализирате цените на артикулите си в съответната валута, която сте избрали.
След като сте попълнили всичко, издайте фактурата.
Издаване на фактури на английски език
След като сте създали фактурата, изберете отметката "Английски език" и фактурата ви автоматично ще се попълни на английски език.
Към списъка с възможности на inv.bg << Предишна стъпка
Регистрирай се безплатно