Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Издаване на фактури на английски език

 
1. Попълване на данните
 
 
2. Превод на клиенти и артикули
 
 
3. Издаване на фактура
 
За да издавате фактура на английски език, трябва данните на клиента и артикулите, които ще присъстват във фактурата да са попълнени на английски език
Издаване на фактури на английски език
В секция "Клиенти" добавете клиент от бутона "Нов клиент".
Издаване на фактури на английски език
Попълнете данните на клиента си на английски език.
Издаване на фактури на английски език
В секцията "Артикули", създайте "Нов артикул" и го попълнете на английски език.
Издаване на фактури на английски език
Може да редактирате и вече създаден артикул, като само въведете името му на английски език в съответното поле
Към списъка с възможности на inv.bg << Предишна стъпка | Следваща стъпка >>
Регистрирай се безплатно