Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Издаване на фактура

 
1. Начало
 
 
2. Попълване на данните
 
 
3. Преглед на фактурата
 
Издаване на фактура
Можете да принтирате получената фактура от тук
В това поле се намират основните действия , които можете да извършите с вече попълнената фактура.
Ако желаете фактурата ви да се издаде на английски език, изберете тази отметка и тя автоматично ще се преведе