Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Издаване на фактура

 
1. Начало
 
 
2. Попълване на данните
 
 
3. Преглед на фактурата
 
Издаване на фактура
Меню за избор_на типа фактура
Няма нужда да въвеждате нищо предварително. Системата автоматично ще добави въведените данни още с първата фактура
Падащо меню за избор на валутата в която се въвеждат цените
Просто попълвате желания артикул и системата автоматично ще го добави в списъка с вашите артикули.
Бутон за създаване на фактурата
Веднъж въведени в системата данните (за вашите клиенти или артилули) се записват и стават достъпни с един клик. След като изберете желаният от вас клиент или артикул, информацията се попълва автоматично.
Падащо меню за избор на количеството
Падащо меню за избор отстъпката. Може да бъде в лева или в %
Ако искате може да запазите фактурата като чернова от този бутон