Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Избор на шаблон за фактура

 
1. Начало
 
 
2. Избор на шаблон
 
 
3. Резултат
 
Фактура с шаблон от inv.bg
Стандартно изглеждаща фактура
Избор на шаблон за фактура