Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Импортиране на данни - фактури

 
Артикули
 
 
Клиенти
 
 
Фактури
 
Импортирането в системата на фактури става посредством специализирани формати, генерирани от съответната програма. Ако файловете за импорт са повече от един то те могат да бъдат обединени в един общ .zip файл.
Импортиране на данни - фактури
Отидете в секцията "Импорт/Експорт"
Изберете таба "Импортиране"
Изберете радио бутона "фактури"
От компютъра си изберете файла, който искате да импортирате.
Натиснете бутона "Импортирай”, за да продължите към следващата стъпка.
Импортиране на данни - фактури
Файловете са в процес на обработка.
Импортиране на данни - фактури
Натиснете бутона "Запиши документите”, за да завършите импорта.
Списък с успешно импортираните фактури.
Списък с неуспешно импортираните фактури.
Импортиране на данни - фактури
Импортиранетo е завършило успешно
Към списъка с възможности на inv.bg << Предишна стъпка
Регистрирай се безплатно