Издаване на фактура
Електронно подписване
Избор на дизайн за фактурите
Импорт на данни
Експорт на данни
Достъп за служителите ви
Корпоративни възможности
Справки
Персонален web адрес
Периодични фактури
Фактури на английски език

Редакция на служител

 
1. Начало
 
 
2. Добавяне на служител
 
 
3. Редакция на служител
 
Редакция на служител
Системно съобщение потвърждава, че успешно сте извършили промените.
Добавеният служител вече се вижда в списъка.
Винаги, когато искате може да редактирате данните за служителя.
Редакция на служител
Тук може да нанесете корекции на вече въведените данни.
Оттук може да смените паролата на избрания служител.
Към списъка с възможности на inv.bg << Предишна стъпка
Регистрирай се безплатно