Избор на абонаментен план
Регистрационна форма
Избор на срок за първото плащане
Плащане и финализиране

Лични Данни

E-mail адрес: *
Парола: *
Повт. паролата: *

Избор на Web адрес

http:// .inv.bg *
Код за отстъпка (незадължително)

Общи условия

*

С какви браузъри мога да издавам Фактури Онлайн?

Системата работи с всеки един от изброените по-долу уеб браузъри: IE 7 (PC), Firefox 2 или по-нова (Mac, PC, or Linux), Safari 2 или по-нова(Mac).

Мога ли да променя плана си след време?

Да, разбира се. Inv.bg е месечна услуга, по всяко време можете да преминете на по-висок или по-нисък план, както и да се откажете от услугата.

Какви начини на разплащане приемате?

Inv.bg поддържа 3 метода на разплащане:
- Български дебитни карти през ePay
- Mеждународни кредитни карти през PayPal
- Плащане по Банков път


© inv.bg 2009 - 2017