Каса

Модулът Ви дава възможност да въвеждате ежедневните си приходи и разходи и да ги разделяте по категории за по-лесна проследяемост. Този модул не е свързан с останалите и не се влияе от тях.

Предварително може да добавите различни каси и категории приходи/разходи от "Настройки" -> "По касата".
При избор на съответната каса от падащото меню, ще виждате прихода, разхода и салдото за тази каса.

За да добавите нов приход или разход в системата, кликнете върху бутон "Каса" от горното меню и след това върху зеления бутон "Нов приход/разход”. В отворилата се работна страница е необходимо да изберете:
- Тип
- Дата
- Стойност
- Основание
на записа, който искате да въведете. След това от падащото меню определете “Категорията”, в която да бъде включен.
Накрая кликнете върху бутона “Добави записа”.

За всеки запис в касата може да разпечатате касов ордер.

Имате възможност да търсите по различни критерии записи в касата и след това да ги експортирате в ексел.
Това става, като поставите отметка вляво на записа и натиснете бутона над списъка "Експорт".
Ще изтеглите екселски файл с отбелязаните записи от касата.

Всички записи по Касата се въвеждат във Вашия акаунт в системата, така че винаги, когато Ви потрябват, да имате достъп до тях.

© inv.bg 2009 - 2019