Каса

Модулът Ви дава възможност да въвеждате ежедневните си приходи и разходи и да ги разделяте по категории за по-лесна проследяемост. Този модул не е свързан с останалите и не се влияе от тях.

Ако не виждате раздел "Каса" в лентата с основните менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно на лентата.

Предварително може да добавите различни каси и категории приходи/разходи от "Настройки" -> "По касата".

При избор на съответната каса от падащото меню, ще виждате прихода, разхода и салдото за тази каса.

За да добавите нов приход или разход в системата:
- влезте в раздел "Каса" от лентата с основните менюта (ако не го виждате, кликнете на стрелкичката най-вдясно от лентата с основни менюта)
- кликнете върху зеления бутон "Нов приход/разход”
- в отворилата се страница въведете тип, дата, стойност и основание на записа
- от падащото меню определете “Категорията”, в която да бъде включен
- кликнете върху бутона “Добави записа”.

За всеки запис в касата може да разпечатате касов ордер:
- влезте в раздел "Каса"
- кликнете върху номера на записа в касата
- натиснете "Разпечатай"

Имате възможност да търсите по различни критерии записи в касата и след това да ги експортирате в ексел:
- поставете отметка вляво на записа
- натиснете бутона над списъка "Експорт"
- ще изтеглите екселски файл с отбелязаните записи от касата.

Всички записи по Касата се въвеждат във Вашия акаунт в системата, така че винаги, когато Ви потрябват, да имате достъп до тях.

© inv.bg 2009 - 2020