Каса

Раздел "Каса" не е свързан с останалите и не се влияе от тях.
Ако не виждате този раздел в лентата с основни менюта, кликнете на стрелкичката най-вдясно.


Можете да определяте кой служител до коя каса да има достъп и какви действия да може да извършва от Настройки->За фирмата->Служители
повече информация

За да добавите различни каси:
- влезте в от "Настройки"
- от секцията "По плащанията" изберете "Каси"
- въведете име на касата и изберете валута
- натиснете "Добави"
При избор на съответната каса от падащото меню в раздел Каса ще виждате прихода, разхода и салдото за тази каса.

За да добавите различни категории приходи/разходи:
- влезте в от "Настройки"
- от секцията "По плащанията" изберете "Категории приходи" или "Категории разходи"
- въведете име на категорията
- натиснете "Добави"
След като се добавят, новите категории разходи ще се появят в таблицата на секция "Каса" или в падащото меню "Категория", когато добавяте нов Приход или Разход.

За да добавите нов приход или разход в системата:
- влезте в раздел "Каса" от лентата с основните менюта (ако не го виждате, кликнете на стрелкичката най-вдясно от лентата с основни менюта)
- кликнете върху зеления бутон "Нов приход/разход”
- в отворилата се страница въведете тип, дата, стойност и основание на записа
- от падащото меню определете “Категорията”, в която да бъде включен
- кликнете върху бутона “Добави записа”.

За да разпечатате касов ордер:
- влезте в раздел "Каса"
- кликнете върху номера на записа в касата
- натиснете "Разпечатай"

Имате възможност да търсите по различни критерии записи в касата - каса, контрагент, сума, забележка, оператор, период, основание, категория.

За да изтриете записи от касата:
- поставете отметка вляво на записа
- натиснете бутона над списъка "Изтрий"
В зависимост от зададените права за служителя изтритите записи могат да се виждат в сиво или изобщо да не се виждат от съответния служител.

За да експортирате записите от касата в ексел:
- поставете отметка вляво на записа
- натиснете бутона над списъка "Експорт"
- ще изтеглите екселски файл с отбелязаните записи от касата

© inv.bg 2009 - 2021