Как да променя закръгляването във фактурите?

Възможността да определяте броя на знаците след десетичната запетая е функционалност, която ще Ви помогне да постигнете по-висока прецизност при пресмятане и представяне стойностите във Вашите фактури.

За да настроите тази опция, влезте във Вашия акаунт и оттам “Настройки” -> “По фактурите” -> “Закръгления цени”.
Определете броя на знаците, които искате да се изписват след десетичната запетия за количество, eдинична цена и отстъпката; за сумите по редовете (колона стойност); за общата сума на фактурата.
След това натиснете "Запиши промените".

Забележка: Ако закръглението на стойностите, което сте избрали е до 2 знака, е възможно крайните суми от цените на артикулите да е грешна. Друга неточност, която би могла да се срещне, е при пресмятане на ДДС или при конвертиране на валути.

© inv.bg 2009 - 2020