Как да променя закръгляването във фактурите?

Възможността да определяте броя на знаците след десетичната запетая е функционалност, която ще Ви помогне да постигнете по-висока прецизност при пресмятане и представяне стойностите във Вашите фактури.

За да настроите закръгляването на сумите:
- влезте "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Закръгления цени"
- във всяко квадратче запишете броя на знаците, които искате да се изписват след десетичната запетая (за количество, eдинична цена, отстъпката, сумите по редовете, общата сума на фактурата)
- натиснете "Запиши промените"

Забележка:
Възможно е да има леко разминаване при конвертиране на валути, когато сте избрали закръгляване до втория знак.

© inv.bg 2009 - 2021