Как да добавя мерна единица?

В системата за електронно фактуриране INV.bg можете сами да добавите мерни единици за стоките и услугите си, които не са въведени по подразбиране.
От “Настройки” → “По фактурите” → “Мерни единици” достигате до страница, в която да попълните желаните от Вас мерни единици.
Например “часове”, “кашони”, “л.” и т.н. Накрая натиснете бутона “Добави”.

Можете да редактирате и изтривате всички въведени от Вас мерни единици. Не могат да бъдат изтрити, само ако участват в някоя издадена фактура.
Ако редактирате мерна единица, която е използвана в издадени фактури, тя автоматично ще се промени в съответните фактури.

© inv.bg 2009 - 2020