Как да добавя мерна единица?

За да добавите нова мерна единица:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "По фактурите" изберете "Мерни единици"
- попълнете новата мерна единица на български и английски език
- натиснете “Добави”

Редакция и изтриване на мерни единици:
- можете да редактирате и изтривате всички въведени от вас мерни единици
- не могат да бъдат изтрити само ако участват в някоя издадена фактура
- ако редактирате мерна единица, която е използвана в издадени фактури, тя автоматично ще се промени в съответните фактури

© inv.bg 2009 - 2021