Как да създам фактура на английски език?

Системата INV.bg Ви предоставя много бърз и лесен начин за издаване на Invoice.
Необходимо е да отиде в раздел "Настройки" -> "Име и адрес" и да активирате отметката “Ще издавам фактури на английски език”. Попълнете данните на фирмата си на английски език и запишете промените.

В секциите “Клиенти” и “Артикули” въведете съответните данни на английски език.
Въведете различните ДДС основания на английски език от Настройки -> По фактурите -> ДДС основания.
Не пропускайте да промените цените в желаната от Вас валута.
При създаването на документа, системата автоматично ще изчисли левовата равностойност и тя ще бъде отразена във фактурата.

След като сте създали фактурата на български език, я отворете за преглед.
Поставете отметката "Английски език", която се намира вдясно, над фактурата.
Фактурата Ви автоматично ще се преведе на английски език и може да я изпратите по имейл на клиента си или да я принтирате.
В страницата за получаване на фактурата всички текстове, които клиентът Ви ще вижда, са на английски език.

  • Още въпроси от категорията
© inv.bg 2009 - 2019