Как се съхраняват издадените фактури?

Всички издадени чрез системата INV.bg документи – фактури, проформа-фактури, кредитни и дебитни известия, се съхраняват съобразно законоустановените срокове и процедури.

В отделна база данни, специално създадена за всеки индивидуален потребител, се съхранява цялата въведена от Вас информация - фирмени данни, фактури, контрагенти, артикули.
Правят се ежедневни и пълни бекъпи.

© inv.bg 2009 - 2020