Как да създам профили на фирмени служители?

Администраторският профил има достъп до всички Настройки - имате пълен контрол върху служебните акаунти, като можете да ги изтривате, да ги редактирате и да сменяте паролите им.
Профилите на служителите могат да бъдат с ограничени права, които вие определяте.

Създайте профили на Вашите служители, които да оперират със системата и ще виждате кой документ от кого е издаден или редактиран.

Когато служител създава документ, името му излиза като име на съставител в съответния документ.

Добавете счетоводителя на фирмата, за да може да прави експорт на документите към счетоводната си програма и да следите кои документи са осчетоводени.

Служебните профили нямат достъп до страницата “Настройки”, а само тези с администраторски права.

За да добавите нов служител:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "За фирмата" изберете "Служители"
- кликнете върху "Нов Служител"
- попълнете "име, имейл и телефон"
- кликнете върху "Запиши промените"

На посочения от вас имейл адрес ще бъде изпратено писмо с линк, чрез който служителят ще може сам да зададе своята парола.

Можете да зададете права на служител от меню "Настройки" -> "Служители".
Срещу името на всеки служител има бутон "Права". Възможните права са:

- Достъп до Фактури - можете да разрешите/забраните на служител да вижда само създадените от него документи или да зададете ограничение за различните типове документи и действия с тях, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Периодични - определяте дали служителят да има достъп до създадените шаблони за периодични фактури.

- Достъп до Импорт/експорт - имате възможност да ограничите служител да не вижда импортите от други служители.

- Достъп до Клиенти - можете да разрешите/забраните на служител да създава, редактира или изтрива клиенти, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Артикули - можете да разрешите/забраните на служител да създава, редактира или изтрива артикули, като поставите/махнете съответната отметка.
Ако е поставена отметката на "Достъп само до артикули налични в склада.", служителят ще може да избира само артикули, които са налични в раздел Склад.

- Достъп до Документи - можете да разрешите/забраните на служител да вижда раздел Документи или да изтрива качените там файлове, като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до Плащания - можете да разрешите/забраните на служител достъпа му до раздел Банка или до определени действия (добавяне на извлечения, свързване на плащания с документи), както и да определите до кои банкови сметки на фирмата ще има достъп.

Можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Каса или до определени действия (добавяне на запис, редакция, изтриване, дали да вижда изтрити записи), както и да определите до кои каси ще има достъп.

- Достъп до Гаранционни карти - можете да избирате дали даден служител да създава, редактира или изтрива гаранционни карти, както и дали да може да преглежда и добавя събития по тях.

- Достъп до Склад - можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Склад и кои действия там да може/не може да извършва (създаване на движение, анулиране, преместване, бракуване, ревизия, справка, издаване на фактура от стокова разписка).

- Достъп до Протоколи - можете да разрешите/забраните на служител да има достъп до раздел Протоколи (да създава или изтрива протоколи), като поставите/махнете съответната отметка.

- Достъп до действията в системата (log) - определяте дали даден служител да вижда последните действия, извършени в системата.

- Достъп през API и мобилното приложение за iOS и Android - можете да разрешите/забраните достъпа до inv.bg през API и мобилното приложение.

- Достъп до фактури с определена номерация - можете да зададете ограничение на номерата на фактурите, до които да има достъп определен служител. Това става от "Други", като добавите начален и краен номер (примерно от 1000000001 до 1999999999). Така служителят ще вижда само фактурите от този диапазон.
Същото ограничение може да се задава и за стокови разписки, и за протоколи.

- Права по клиент - тази опция ви дава възможност да ограничите достъпа на служител до документите на определен клиент, като махнете отметката пред името му. По този начин всичко, което е свързано с този клиент, няма да бъде видимо за съответния служител и няма да може да издаде нов документ към клиента. Това няма да влияе на работата му с останалите клиенти и добавянето на нови.

© inv.bg 2009 - 2021