Как да създам списък с артикули (стоки/услуги)?

При генериране на нова фактура, всички артикули, които въвеждате, автоматично се запаметяват в системата INV.bg. Лесно можете да видите за кои стоки/услуги имате въведени данни, като кликнете върху бутон "Артикули" от менюто в горната част на Вашия акаунт.

За Вас се предоставя и възможност предварително да създадете списък със стоки или услуги, които след това директно да включвате в електронните фактури.

Кликнете върху бутон "Добавяне на нов артикул" от началната страница на Вашия акаунт. Ще се зареди форма с три полета за попълване на информация за стоката/услугата:

- поле за наименованието на стоката/услугата с дължина до 300 символа
- поле за единичната цена в избрана валута
- поле за количество в избрани мерни единици

За да съхраните информацията за стоката/услугата в списъка с артикули, кликнете върху бутон "Добави артикула".


За да достъпвате страницата с информация за артикула, кликнете върху бутон "Артикули" от горното меню във Вашия акаунт и след това върху наименованието на артикула.

За да включите автоматично във фактура даден артикул от списъка, кликнете върху иконата непосредствено след полетата "Артикул" във формата за създаване на документа.

© inv.bg 2009 - 2017