Как да създам списък с моите клиенти?

Когато създавате нова електронна фактура, данните на клиента от фактурата автоматично влизат в списъка с Ваши клиенти. Списъкът е достъпен, като изберете "Клиенти" от лентата с основните менюта.

За да добавите нов клиент:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- кликнете върху "Нов клиент"
- попълнете задължителните полета или използвайте извличането на данни от Търговския регистър, като натиснете бутона във формата на облак (вдясно на полетата за име и ЕИК). Данните са актуални към дата 01.04.2021 г.
повече информация
- кликнете на "Добави клиента"

Можете да добавите нов клиент и от началната страница на вашия акаунт, като изберете "Добавяне на нов клиент".

Имате възможност да импортирате списък с клиенти от екселски файл.

За да изтриете клиент:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- поставете отметката вляво на името на клиента
- кликнете върху бутона "Изтрий", който се намира над самия списък

За да възстановите изтрит клиент:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- кликнете върху "Изтрити" от подменютата
- поставете "отметката вляво на името" на клиента
- кликнете върху бутон "Възстанови", който се намира над самия списък

След като имате готов списък с вашите клиенти, при създаване на нова електронна фактура можете автоматично да въведете всички данни на фирмата-клиент, като кликнете върху иконата, стояща непосредствено след полето "Клиент" във формата за създаване на документа.

За да експортирате списъка си с клиенти:
- изберете "Клиенти" от лентата с основни менюта
- поставете отметката вляво на всички клиенти, които искате да експортирате
- натиснете "Експорт" (намира се точно над списъка)

За да проследите изпратените имейли към клиент:
- кликнете върху "Клиенти" от лентата с основните менюта
- ще се появи ленка с подмунюта на раздел "Клиенти"
- изберете "Мейли"
- ще видите всички изпратени имейли
- можете да търсите по клиент, като натиснете бутона "Търсене", вдясно над самия списък

В Клиенти->Задължения може да се видят неплатените фактури, които са изпратени през системата и са приети или отказани от клиента. Т.е. това е списък с доказано получените от клиента фактури, които са със статус "неплатена".

За да проследявате точно колко пари ви дължат клиентите,
използвайте Следене на плащанията.

© inv.bg 2009 - 2021