Как да създам списък с моите клиенти?

Когато създавате нова електронна фактура, данните на клиента от фактурата автоматично влизат в списъка с Ваши клиенти. Списъкът е достъпен, като кликнете върху бутон "Клиенти" от менюто в горната част на Вашия акаунт.

Ако желаете, можете предварително да съставите списък на всички свои клиенти, като кликнете върху бутон "Добавяне на нов клиент" от началната страница на Вашия акаунт.

Във формата за добавяне на нови клиенти попълнете полетата с информация за името на фирмата-клиент, булстат, адрес и т.н. Допълнително в секцията "Адреси за кореспонденция" можете да запишете име на лице за контакт и имейл адрес. За да съхраните информацията, кликнете върху бутон "Добави клиента".

В случай че вече сте достигнали лимита за брой клиенти, достъпен за Вашия абонаментен план, винаги можете да изтриете стар запис на клиент, за да добавите нови данни. Това може да направите, като от списъка с клиенти изберете записа, който желаете да заличите, след което кликнете върху бутон “Изтрий”. По всяко време можете да възстановите изтрит запис, като изберете от списъка с изтрити клиента, когото желаете да възстановите и кликнете върху бутон “Възстанови”.

След като имате готов списък с Вашите клиенти, при създаване на нова електронна фактура можете автоматично да въведете всички данни на фирмата-клиент, като кликнете върху иконата, стояща непосредствено след полето "Клиент" във формата за създаване на документа.

© inv.bg 2009 - 2020