Как да добавя/редактирам фирмени банкови сметки?

За да видите списъка си с банкови сметки:
- влезте в "Настройки"
- от секция "За фирмата" изберете "Банкови сметки"

За да добавите нова сметка:
- натиснете "Добавете още една банкова сметка" (срещу знака "плюс" в долната част на страницата)
- попълнете полетата с информация за сметката (име за вътрешно ползване, банка, Bank name за фактурите на английски, IBAN, валута, BIC) и изберете валута
- натиснете бутон "Запази"

Можете по всяко време да редактирате или да изтриете някои от сметките Ви.

Избиране на конкретна сметка, която да се вижда във фактурата:

- Можете да зададете банкова сметка по подразбиране
от „Настройки“ -> „По фактурите“ -> „Начин на плащане“ -> „По банков път“,
като поставите отметката на желаната банкова сметка и запишете промените.

- При създаване на нова фактура към стар клиент,
системата автоматично ще взима посочените банкови сметки от последната издадена фактура към този клиент.

- При създаване на нова фактура към нов клиент,
системата ще избере конкретна банкова сметка, само ако е посочена по подразбиране.
Ако не е зададена сметка по подразбиране, ще покаже банковите сметки, посочени в последната фактура издадена в системата като цяло.

- Всички зададени банкови сметки ще се виждат при създаването на нова фактура с плащане по банков път и ще имате възможност да изберете точно кои от тях да се покажат в конкретната фактура, като поставите отметка пред името им за вътрешно ползване.

© inv.bg 2009 - 2021