Как да добавя фирмени банкови сметки?

Влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.
От първата секция "За фирмата" изберете "Банкови сметки".
Можете да добавяте Ваши банкови сметки, като в съответните полета попълните:
- Име (за вътрешно ползване)
- Банка
- Bank name (за фактурите на английски)
- IBAN
- Валута
- BIC

За да добавите нова фирмена банкова сметка, кликнете върху надписа "Добавете още една банкова сметка" срещу знака "плюс" в долната част на страницата. Попълнете полетата с информация за сметката и натиснете бутон "Запази".

Забележки:
- Можете по всяко време да редактирате или да изтриете някои от сметките Ви.
- Всички зададени в „Настройки“ банкови сметки ще се визуализират при създаване на „Нова фактура“ за плащане по банков път и ще имате възможност да изберете точно кои от тях да се покажат в конкретната фактура.
- При създаване на „Нова фактура“ за клиент, който съществува в системата и има издадени фактури към него, системата автоматично ще взима посочените банкови сметки от последната издадена фактура към този клиент.
- Можете да зададете банкова сметка по подразбиране от „Настройки“ -> „По фактурите“ -> „Начин на плащане“ -> „По банков път“, като поставите отметката на желаната банкова сметка и запишете промените.
- При създаване на „Нова фактура“ за нов клиент, към който преди това няма издадени фактури, системата ще избере конкретна банкова сметка, само ако е посочена по подразбиране, в противен случай, ще покаже банковите сметки, посочени в последната фактура издадена в системата като цяло.

© inv.bg 2009 - 2020