Какви настройки мога да правя за по-лесна работа с INV.bg?

За да работите по-лесно и по-удобно със системата за онлайн фактуриране INV.bg, може да правите следните настройки:

- да редактирате фирмения си профил
- да добавяте служители
- да добавяте и съхранявате фирмени банкови сметки
- да добавите лого в документите си
- да добавяте и съхранявате фирмени банкови сметки
- да изберете шаблон на фактурите си
- да избирате за Вашите електронни документи валута по подразбиране
- да въведете шаблон за мейлите, които ще изпращате
- да определите начина на закръгление на сумите
- да определите категории в модула каса


Единствено администраторският акаунт има достъп до настройките на системата. За да отидете на страницата с настройките, влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от менюто най-горе.

© inv.bg 2009 - 2017