Какви настройки мога да правя за по-лесна работа с INV.bg?

За да работите по-лесно и по-удобно със системата, може да правите следните настройки:

- да редактирате данните на своята фирма
от Настройки->За фирмата->Име и адреси

- да добавяте служители и да им задавате определени права
от Настройки->За фирмата->Служители

- да добавите лого в документите си
от Настройки->За фирмата->Лого на фирмата

- да изберете шаблон на фактурите си
от Настройки->По фактурите->Шаблони за фактурите

- да изберете валута по подразбиране
от Настройки->По фактурите->Основна валута

- да въведете шаблон за имейлите, които ще изпращате
от Настройки->Мейли->Шаблони на мейлите

- да изберете дали фактурите да се изпращат като линк или като прикачен файл
от Настройки->Мейли->Настройки

- да определите начина на закръгление на сумите
от Настройки->По фактурите->Закръгления цени

- да добавите каси в раздел "Каса" и да определите категории за тях
от Настройки->По плащанията->Каса / Категории приходи / Категории разходи

- да въведете складове в модул "Склад"
от Настройки->По склада->Складове

- да въведете общи условия за гаранционните карти
от Настройки->По гаранциите->Общи условия

- да направите настройки за приемане на плащания през ePay/EasyPay и PayPal
от Настройки->Онлайн плащания->Настройки плащане

Единствено потребителите с администраторски права имат достъп до настройките на системата.
За да отидете на страницата с настройките, влезте в своя акаунт и кликнете върху бутон "Настройки" от най-горното меню.

© inv.bg 2009 - 2020