Какви настройки мога да правя за по-лесна работа с INV.bg?

Единствено потребителите с администраторски права имат достъп до Настройки.

Може да правите следните настройки:

- да редактирате данните на своята фирма
от Настройки->За фирмата->Име и адреси

- да добавяте/редактирате/изтривате банкови сметки
от Настройки->За фирмата->Банкови сметки
повече информация

- да добавите лого в документите си
от Настройки->За фирмата->Лого на фирмата
повече информация

- да добавяте служители и да им задавате определени права
от Настройки->За фирмата->Служители
повече информация

- да генерирате Token-и за inv.bg API достъп
от Настройки->За фирмата-> API достъп
повече информация

- да изберете формат за разпечатване на документите
от Настройки->По фактурите->Разпечатване

- да изберете шаблон на фактурите си
от Настройки->По фактурите->Шаблони за фактурите

- да добавите различни номерации/кочани
от Настройки->По фактурите->Номериране
повече информация

- да добавите нови мерни единици
от Настройки->По фактурите->Мерни единици
повече информация

- да определите начина на закръгляване на сумите
от Настройки->По фактурите->Закръгления цени
повече информация

- да изберете настройки и основания за неначисляване на ДДС
от Настройки->По фактурите->ДДС настройки

- да зададете забележка по подразбиране
от Настройки->По фактурите->Забележки
повече информация

- да добавите полета във фактурите си, като дата на падеж и други
от Настройки->По фактурите->Допълнителни полета

- да зададете предпочитан начин на плащане за фактурите ви
от Настройки->По фактурите->Начин на плащане

- да изберете основната валута за вашите фактури
от Настройки->По фактурите->Основна валута

- да изберете колко фактури да се виждат на страница в Списък фактури
от Настройки->По фактурите->Списък фактури

- да определите дали да може да се издава фактура със задна дата
от Настройки->По фактурите->Ограничения

- да изберете дали фактурите да се изпращат като линк или като прикачен файл
от Настройки->Мейли->Настройки
повече информация

- да въведете шаблон за имейлите, които ще изпращате
от Настройки->Мейли->Шаблони на мейлите

- да добавите каси в раздел "Каса" и да определите категории за тях
от Настройки->По плащанията->Каса / Категории приходи / Категории разходи
повече информация

- да направите настройки за приемане на плащания през ePay/EasyPay и PayPal
от Настройки->Онлайн плащания->Настройки плащане
повече информация

- да въведете складове в модул "Склад"
от Настройки->По склада->Складове
повече информация

- да въведете общи условия за гаранционните карти
от Настройки->По гаранциите->Общи условия
повече информация

© inv.bg 2009 - 2021