Как да изпратя фактура през inv.bg?

Има два варианта за изпращане на фактури - като прикачени файлове или като линкове.

По подразбиране фактурите се изпращат като линкове, за да можете да проследите тяхното приемане от клиента.

Когато изпращате фактурите като прикачен файл, не виждате кога клиент е прегледал или приел фактурата.

За да изпращате фактурите като прикачен файл:
- влезте в "Настройки"
- от секцията "Мейли" изберете "Настройки"
- поставете отметката на "Фактури като прикачени файлове"
- запишете промените
Настройката не е достъпна за потребители на „Пробен″ план.

За да изпратите фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметка пред номера на избраната фактура
- кликнете върху бутон "Изпрати" (първият бутон над списъка - във формата на писмо).
Можете да изпращате по много фактури наведнъж до различни получатели.
- ще се отвори прозорец за преглед, в който може да проверите коя фактура до кои имейли ще бъде изпратена и ако желаете, да добавите/изтриете някой от тях, както и да редактирате шаблона на имейла за всяка една фактура или да изберете на какъв език да се изпрати
- можете да редактирате заглавието и съобщението до клиентите си
- когато сте готови, натиснете бутон "Изпрати"

Изпращането на много фактури наведнъж е възможно и при изпращането им като прикачени файлове.

Можете да изпратите фактура и след като сте я отворили за преглед:
- влизате в Списък фактури
- кликате върху номера на фактурата
- натискате "Изпрати"

Вашата фактура се изпраща като линк или като прикачен файл в PDF-формат в зависимост от настройките, който сте избрали.

Забележка: Опцията "Изпращане на имейл" не работи за фактурите със статус "Чернова".

Изпращането на фактури може да става и веднага след импортирането им в inv.bg, като отново ще имате възможност да добавяте/изтривате имейл адреси и да променяте шаблона на имейла за всяка фактура.

Клиентите ви получават имейлите си от invoices@vashatafirma.inv.bg.

Тук е описано какво точно получават клиентите ви и какво трябва да направят

Тук е описано как да използвате друг имейл сървър за изпращане на фактурите

Всички изпратени през системата имейли можете да видите в Клиенти->Мейли
и като кликнете на някой от тях, виждате точния текст, който сте изпратили.

© inv.bg 2009 - 2021