Как да изпратя фактура през inv.bg?

Има два варианта за изпращане на фактури - като прикачени файлове или като линкове.

Изборът се прави от Настройки->Мейли->Настройки:
- Ако е поставена отметката на "Фактури като прикачени файлове", фактурите се изпращат като прикачен файл.
Тогава не виждате кога клиент е прегледал или приел фактурата.
Настройката не е достъпна за потребители на „Пробен″ план.
- Ако не е поставена отметка на "Фактури като прикачени файлове", фактурите се изпращат като линкове.
Когато фактурата се изпраща като линк, имате възможност да проследявате нейния статус.
Когато Вашият клиент отвори линка с фактурата и я приеме, в списъка си с фактури статусът на фактурата ще се промени
на "приета".

За да изпратите фактура:
- влезте в "Списък фактури"
- поставете отметка пред номера на избраната фактура и кликнете върху бутон "Изпрати" (първият бутон над списъка - във формата на писмо). Можете да изпращате по много фактури наведнъж до различни получатели.
- ще се отвори прозорец за преглед, в който може да проверите коя фактура до кои имейли ще бъде изпратена и ако желаете, да добавите/изтриете някой от тях, както и да редактирате шаблона на имейла за всяка една фактура или да изберете на какъв език да се изпрати
- можете да редактирате заглавието и съобщението до клиентите си
- когато сте готови, натиснете бутон "Изпрати"

Забележка: Изпращането на много фактури наведнъж е възможно само при изпращането им като линкове.
Дори ако сте избрали настройка за изпращане на фактурите като прикачени файлове, те ще се изпратят като линкове.

Можете да изпратите фактура и след като сте я отворили за преглед:
- влизате в Списък фактури
- кликате върху номера на фактурата
- натискате "Изпрати"

Вашата фактура се изпраща като линк или като прикачен файл в PDF-формат в зависимост от настройките, който сте избрали.

Забележка: Опцията "Изпращане на имейл" не работи за фактурите със статус "Чернова".
Може да изпратите всяка една фактура от inv.bg до своите клиенти на посочен от Вас имейл адрес.

Изпращането на фактури може да става и веднага след импортирането им в inv.bg, като отново ще имате възможност да добавяте/изтривате имейл адреси и да променяте шаблона на имейла за всяка фактура.

© inv.bg 2009 - 2020