Какви са възможните действия с документите от списъка?

Действията, които може да извършите с вече създадена фактура са:
- изпращане на фактурата по имейл
Поставете отметката вляво на документа и натиснете първия бутон над списъка с фактури ("Изпрати").
Можете да избирате как да се изпращат фактурите - като прикачени файлове или като линкове. Прочетете повече ТУК

- подписване на фактурата с електронен подпис
Поставете отметката вляво на документа и натиснете втория бутон над списъка с фактури ("Подпиши").
Прочетете повече ТУК

- отбелязване на фактура като платена, неплатена или частично платена
От падащото меню в колона "Статус" изберете желания статус.

- анулиране на фактурата
Поставете отметката вляво на документа и натиснете четвъртия бутон над списъка с фактури ("Анулирай").
Може да премахнете анулирането, като използвате същия бутон и изберете "Махни анулирането".

- перманентно изтриване на фактура
Поставете отметката вляво на документа и натиснете шестия бутон над списъка с фактури ("Изтрий").

- изтегляне на оригинал, копие или оригинал и копие на фактура в PDF
Поставете отметката вляво на документа и натиснете шестия бутон над списъка с фактури ("Свали").

- принтиране на оригинал, копие или оригинал и копие на фактура
Поставете отметката вляво на документа и натиснете седмия бутон над списъка с фактури ("Принтирай").

- експорт на данните на фактура в ексел
Поставете отметката вляво на документа и натиснете осмия бутон над списъка с фактури ("XLS").

Допълнителни действия, които може да извършите с вече създадена фактура, като натиснете бутона най-вдясно на всеки документ (три черти):
- копиране на фактура под друг номер
- задаване на периодично издаване на фактура
- създаване на кредитно/дебитно известия към фактурата
- създаване на приемо-предавателен протокол към фактурата
- създаване на гаранционна карта към фактурата
- създаване на движение в склада с данните от фактурата
- архивиране на фактурата

© inv.bg 2009 - 2020