Какви са опциите за управление на готовите документи от моя списък?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с Вашите създадени фактури, като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

Действията, които може да извършите с вече създадена фактура са:
- изпращане на фактурата по имейл
Поставете отметката вляво на документа и натиснете първия бутон над списъка с фактури ("Изпрати").

- подписване на фактурата с електронен подпис
Поставете отметката вляво на документа и натиснете втория бутон над списъка с фактури ("Подпиши").

- отбелязване на фактура като платена, неплатена или частично платена
Поставете отметката вляво на документа и натиснете третия бутон над списъка с фактури ("Отбележи като").

- анулиране на фактурата
Поставете отметката вляво на документа и натиснете четвъртия бутон над списъка с фактури ("Анулирай"). Може да премахнете анулирането, като използвате петия бутон ("Махни анулирането").

- перманентно изтриване на фактура
Поставете отметката вляво на документа и натиснете шестия бутон над списъка с фактури ("Изтрий").

- изтегляне на оригинал, копие или оригинал и копие на фактура в PDF
Поставете отметката вляво на документа и натиснете седмия бутон над списъка с фактури ("Свали").

- принтиране на оригинал, копие или оригинал и копие на фактура
Поставете отметката вляво на документа и натиснете осмия бутон над списъка с фактури ("Принтирай").

- експорт на данните на фактура в ексел
Поставете отметката вляво на документа и натиснете деветия бутон над списъка с фактури ("Експорт").

Допълнителни действия, които може да извършите с вече създадена фактура, като натиснете бутона най-вдясно на всеки документ (три черти):
- копиране на фактура под друг номер
- задаване на периодично издаване на фактура
- създаване на кредитно/дебитно известия към фактурата
- създаване на приемо-предавателен протокол към фактурата
- създаване на гаранционна карта към фактурата
- създаване на движение в склада с данните от фактурата

© inv.bg 2009 - 2019