Какви са опциите за управление на готовите документи от моя списък?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с Вашите създадени фактури, като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

Пред номера на всяка фактура от списъка ще видите малко квадратче. С кликване върху квадратчето се активират опциите за управление на избрания документ. Тези опции позволяват да извършите следните действия с документите:

- отбелязване на фактурата като платена (бутон "Отбележи като платена")
- анулиране на фактурата (бутон “Отбележи като анулирана”)
- изпращане на документа по имейл (бутон "Изпрати")
- копиране на документа под друг номер или тип (бутон "Копирай")
- редакция на документа (бутон "Редактирай")
- изтриване на документа (бутон "Изтрий")
- задаване на периодично издаване на документа (бутон “Издавай периодично”)

© inv.bg 2009 - 2017