Как мога да подреждам списъка с готовите фактури?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с вашите създадени фактури като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

Според Вашето желание подредбата на фактурите в списъка може да бъде:

- по номер на фактура
- по тип на документа (проформа, данъчна, дебитно и кредитно известия)
- по имена на клиентите, подредени в азбучен ред
- по дата на издаване на документите
- по статус на документите (платени, неплатени, чернови)
- по стойността, отразена във фактурите

За да подредите фактурите по някой от изброените начини, кликнете върху съответната опция от синята лента непосредствено над списъка с документи.

Всяка от изброените подредби на списъка с фактури може да бъде направена както във възходящ, така и в низходящ ред. За да промените реда на подреждане от възходящ в низходящ, кликнете втори път върху избраната опция.

© inv.bg 2009 - 2019