Как да филтрирам списъка с готовите фактури?

Влезте в акаунта си, а след това в списъка с Вашите създадени фактури, като кликнете върху бутон "Списък Фактури" от горната част на страницата.

С помощта на опциите за филтриране на списъка с готови документи можете да визуализирате на страницата точно определени по тип и статус фактури.

Филтърът за документи се намира в горната част на страницата, непосредствено под надписа "Преглед на фактури" и съдържа две секции:

- Тип (филтриране по тип на документите)
- Статус (филтриране по статус на документите)

По подразбиране във филтъра са зададени (с отметка срещу названията им) всички възможни опции без опцията "Архивирани".

Например, за да изведете списък само на проформа фактурите, които са били съхранени като чернови, от секцията "Тип" оставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Проформа", а от секцията "Статус" оставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Чернови" и кликнете върху бутон "Филтрирай" в дясната част на филтъра.

Филтърът не дава резултат (не извежда списък с документи) в следните случаи:

- когато няма нито един документ, отговарящ на зададените опции
- когато има зададени опции само от секция "Тип"
- когато има зададени опции само от секция "Статус"
- когато документът е архивиран, а не е отметната опцията "Архивирани", дори останалите опции да са вярно зададени

© inv.bg 2009 - 2017