Как да търся документи от списъка по зададени критерии?

За да направите справка за издадените документи по определени критерии:
- натиснете "Търсене" (вдясно, над списъка с фактури)
- въведете критерии, по които искате да търсите (клиент, номер на документ, период, сума, артикул, статус, начин на плащане)

Например, за да изведете списък само на проформа фактурите, издадени в периода 06.10.2019-10.10.2019:
- от секцията "Тип" поставете отметка само в квадратчето срещу надписа "Проформа"
- в полетата за дата въведете съответните дати или ги изберете от календара
- кликнете върху бутон "търси" (под полетата за търсене)

За да извадите списък с всички документи, издадени към определен клиент за определен период:
- в полето "Клиент" въведете името или ЕИК на клиента
- в полетата за дата въведете съответните дати или ги изберете от календара
- кликнете върху бутон "търси" (под полетата за търсене)

Ако желаете, може да изтеглите справката от търсенето по зададените критерии в ексел.

Филтърът не дава резултат (не извежда списък с документи), когато няма нито един документ, отговарящ на зададените критерии.

© inv.bg 2009 - 2020