Как да създам данъчна фактура?

След като влезете в своя акаунт в INV.bg, кликнете върху връзката "Издаване на нова фактура". Ще се зареди страницата, от която можете да създадете нов електронен документ.

За да създадете електронна данъчна фактура, кликнете върху надписа "Фактура" в горната част на страницата.

I. В лявата част на документа попълнете полетата както следва:

1. В полето "Клиент" се записва наименованието на фирмата - получател на стоките/услугите. Ако вече имате списък с клиенти, можете да внесете данните на фирмата от списъка, като кликнете върху иконата след полето.

2. В полето ЕИК/Булстат се записва Единният Идентификационен Код по Булстат на фирмата-клиент. Ако вече имате списък с клиенти, можете да внесете номера от списъка като кликнете върху иконата след полето.

3. Ако фирмата-клиент е регистрирана по Закона за ДДС, поставете отметка срещу квадратчето с наименование "Регистрация по ЗДДС".

4. В полето "М.О.Л." се записва името на материално-отговорното лице на фирмата-клиент.

5. В полето "Град" напишете името на града, в който е регистрирана фирмата-клиент.

6. В полето "Адрес на регистрация" напишете адреса, на който е регистрирана фирмата-клиент.

7. В полето "Получател" напишете името на физическото лице - получател на стоките/услугите.

Имате възможност да попълните автоматично информацията за клиента си с публикуваните данни в Търговския регистър към 12.07.2017 г., като натиснете втория бутон вдясно от полето за въвеждане на име или ЕИК на клиент.
Повече информация ще намерите ТУК

II. В дясната част на документа има 3 полета, някои от които са попълнени автоматично:

1. Фактурите, създавани чрез системата за онлайн фактуриране INV.bg, получават автоматично пореден номер, който е видим в дясната част на документа в полето "Фактура №". Първата създадена фактура автоматично получава номер 0000000001.
Този номер може да бъде променен на желаения от Вас.

Имате възможност да зададете няколко различни номерации на фактурите (кочани), като е необходимо да направите настройките, описани ТУК

Под полето с номера на фактурата следват полетата:

2. Дата на издаване на фактурата.

3. Дата на данъчното събитие.

4. Ако желаете, може да добавите и дата на падеж във фактурите си.
За целта е необходимо да изберете съответната настройка от Настройки -> За фирмата -> Доп. полета.

III. В частта на документа след основните данни за получателя може да изберете валута, в която е указана цената, различна от основната Ви. Можете и да посочите каква е ед. цена на артикулите, с или без ДДС. Тази опция Ви улеснява, като автоматизира пресмятането на общата цена, вземайки предвид наличието/отсъствието на ДДС в ед. цена.

Повече информация за издаването на фактури в чуждестранна валута може да намерите ТУК

IV. В долната част на документа трябва да се попълнят следните полета:

1. В полетата под надписа "Артикул" се въвеждат наименованията на продаваните стоки/услуги. За да въведете допълнителни артикули, кликнете върху активния знак "плюс" (+), намиращ се непосредствено пред полето. За да изтриете излишните полета кликнете върху знака "хикс" (x).
Ако вече имате списък с артикули, можете да внесете информацията за артикула от списъка, като кликнете върху иконата след полето.

2. В полетата под надписа "Количество" въведете количеството на стоката/услугата, като от падащото меню изберете в какви мерни единици да бъде описано количеството. По подразбиране са въведени възможностите - брой, дни и килограми. Системата обаче Ви дава възможност да въведете самостоятелно и нова мерна единица, която най-точно да отговаря на потребносите Ви. Можете да я добавите от Настройки -> По фактурите -> Мерни единици.
Допълнителните мерни единици могат да се изтриват и редактират.

3. В полетата под надписа "Ед. цена" въведете единичната цена на стоката/услугата в избраната валута.

4. Няма нужда да попълвате полетата най-вдясно, под надписа "Стойност". След като вече сте въвели количеството и единичната цена на стоките/услугите, системата автоматично изчислява и попълва общата цена и размера на ДДС.

5. При необходимост може да посочите конкретна отстъпка в лева или в процент от общата сума. Изберете "лв.” или "%” от падащото меню след полето.

6. На реда след сумата на данъчната основа може да изберете, както процент ДДС, така и неначисляване със съответно основание.

Забележка: В случай, че НЕ сте избрали от падащото меню "Цените, които въвеждам, са с включен ДДС", тогава към общата цена автоматично ще бъде прибавена сумата на Данъка добавена стойност.

V. В най-долната част на страницата се попълват следните полета:

1. В полето "Забележки" (видими за клиента) можете по желание да напишете някакво съобщение до клиента.

2. От падащото меню срещу надписа "Начини на плащане" изберете начина на разплащане с клиента.
Ако желаете да получавате плащания през ePay или PayPal, трябва да въведете необходимите настройки от Настройки -> Плащания.

След като попълните полетата на документа, кликнете върху бутон "Създай фактурата" или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги, когато пожелаете, ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

© inv.bg 2009 - 2017