Как да създам данъчна фактура?

След като влезете в своя акаунт в INV.bg, кликнете върху връзката "Издаване на нова фактура". Ще се зареди страницата, от която можете да създадете нов електронен документ.

За създаване конкретно на електронна данъчна фактура кликнете върху надписа "Данъчна фактура" в горната част на страницата.

I. В лявата част на документа попълнете полетата както следва:

1. В полето "Клиент" се записва наименованието на фирмата - получател на стоките/услугите. Ако вече имате списък с клиенти, можете да внесете данните на фирмата от списъка, като кликнете върху иконата след полето.

2. В полето ЕИК/Булстат се записва Единният Идентификационен Код по Булстат на фирмата-клиент. Ако вече имате списък с клиенти, можете да внесете номера от списъка като кликнете върху иконата след полето.

3. Ако фирмата-клиент е регистрирана по Закона за ДДС, поставете отметка срещу квадратчето с наименование "Регистрация по ЗДДС".

4. В полето "МОЛ" се записва името на материално-отговорното лице на фирмата-клиент.

5. В полето "Град" напишете името на града, в който е регистрирана фирмата-клиент.

6. В полето "Адрес на регистрация" напишете адреса, на който е регистрирана фирмата-клиент.

7. В полето "Получател" напишете името на физическото лице - получател на стоките/ услугите.

II. В дясната част на документа има 3 полета, някои от които са попълнени автоматично:

1. Фактурите, създавани чрез системата за онлайн фактуриране INV.bg, получават автоматично пореден номер, който е видим в дясната част на документа в полето "Фактура №". Първата създадена фактура автоматично получава номер 0000000001.
Вие имате възможност и сами да зададете номер, от който да започва номерацията на фактурите Ви. Също така, можете по всяко време да редактирате номера на фактурата, която издавате. Необходимо е само той да не се повтаря с номер на фактура, който вече съществува в системата.


Под полето с номера на фактурата следват полетата:

2. Дата на издаване на фактурата.

3. Дата на данъчното събитие.


III. В частта на документа след основните данни за получателя може да изберете валута, в която е указана цената, различна от основната Ви. Можете и да посочите каква е ед. цена на артикулите, със или без ДДС. Тази опция Ви улеснява, като автоматизира пресмятането на общата цена, вземайки предвид наличието/отсъствието на ДДС в ед. цена.

IV. В долната част на документа трябва да се попълнят следните полета:

1. В полетата под надписа "Артикул" се въвеждат наименованията на продаваните стоки/услуги. За да въведете допълнителни артикули, кликнете върху активния знак "плюс" (+), намиращ се непосредствено пред полето. За да изтриете излишните полета кликнете върху знака "хикс" (x).
Ако вече имате списък с артикули, можете да внесете информацията за артикула от списъка, като кликнете върху иконата след полето.

2. В полетата под надписа "Количество" въведете количеството на стоката/услугата, като от падащото меню изберете в какви мерни единици да бъде описано количеството. По подразбиране са въведени възможностите - брой, дни и килограми. Системата обаче Ви дава възможност да въведете самостоятелно и нова мерна единица, която най-точно да отговаря на потребносите Ви.

3. В полетата под надписа "Ед. цена" въведете единичната цена на стоката/услугата в избраната валута.

4. Няма нужда да попълвате полетата най-вдясно, под надписа "Стойност". След като вече сте въвели количеството и единичната цена на стоките/услугите, системата автоматично изчислява и попълва общата цена и размера на Данъка добавена стойност.

5. При необходимост може да посочите конкретна отстъпка в лева или в процент от общата сума. Изберете "лв.” или "%” от падащото меню след полето.

6. На реда след сумата на данъчната основа може да изберете, както произволен процент ДДС, така и неначисляване със съответно основание.

Забележка: В случай, че НЕ сте избрали от падащото меню "Цените, които въвеждам, са с включен ДДС", тогава към общата цена автоматично ще бъде прибавена сумата на Данъка добавена стойност.

V. В най-долната част на страницата се попълват следните полета:

1. В полето "Забележки (видими за клиента)" можете по желание да напишете някакво съобщение до клиента.

2. От падащото меню срещу надписа "Начини на плащане" трябва да изберете начина на разплащане с клиента, като възможностите са "В брой", "Банков път", "Наложен платеж" и "С карта".

След като попълните полетата на документа кликнете върху бутон "Създай фактурата" или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги когато пожелаете ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

© inv.bg 2009 - 2019