Какви видове документи мога да създам чрез INV.bg?

Чрез inv.bg можете да издавате следните електронни документи:

- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие
- приемо-предавателен протокол
- гаранционна карта
- стокова разписка
- касов ордер

Със системата се работи лесно и интуитивно, без да е необходима специална предварителна подготовка. За броени минути можете да създадете електронна фактура и да я изпратите на свой клиент.

След като влезете в своя акаунт в INV.bg, кликнете върху връзката "Издаване на нова фактура". Ще се зареди страницата, от която може да създадете нов електронен документ.

Имате възможност да изберете между:
- проформа фактура
- данъчна фактура
- дебитно известие
- кредитно известие

Кликнете върху съответния надпис в горната част на страницата, за да започнете да създавате желания вид електронен документ.

Електронните документи, създавани чрез онлайн системата за електронно фактуриране INV.bg, притежават всички задължителни реквизити съгласно чл.114 и чл.115 от Закона за данъка върху добавената стойност и чл.7 от Закона за счетоводството. Следователно, ако имате опит с попълването на първични счетоводни документи върху хартиен носител, няма да имате никакви проблеми и при попълването на електронните документи в системата INV.bg.

След като попълните полетата на документа, кликнете върху бутон "Създай фактурата" или върху бутон "Запази като чернова".

Забележка: Винаги, когато пожелаете, ще можете да редактирате документа, независимо дали сте го съхранили като "чернова" или като "фактура".

© inv.bg 2009 - 2017