Необходимо ли е да се принтират и съхраняват хартиени копия на електронните фактури?

Електронните фактури са законово признати документи, които са напълно равностойни на фактурите върху хартиен носител. Ето защо отпада необходимостта от принтиране и съхраняване на техен хартиен дубликат.

Ако все пак поради някаква причина се наложи да разполагате с хартиен вариант на някоя електронна фактура, винаги, когато пожелаете, можете да влезете в акаунта си в INV.bg и да разпечатате документа върху хартия.

Съгласно чл.42, ал.3 на Закона за счетоводството, дори ако счетоводни документи са били първоначално издадени и съхранявани върху хартиен носител, но след това са прехвърлени върху технически носител, който осигурява тяхното точно възпроизвеждане и надеждно съхранение, в такъв случай хартиеният носител може да бъде унищожен.

© inv.bg 2009 - 2020