Каква е разликата между обикновената и електронната фактура?

Разликата между обикновената и електронната фактура е единствено във формата, в която тя се създава и съхранява. Обикновената фактура се създава и съхранява върху хартиен носител, а електронната фактура се създава и съхранява в електонен формат - във вид на електронен файл.

По отношение на законовото им признаване и валидността им като първични счетоводни документи между двата вида фактури не съществуват никакви разлики.

© inv.bg 2009 - 2020