Какво е електронна фактура?

Електронната фактура е първичен счетоводен документ в електронен формат. Тя представлява електронен файл, който по външен вид, реквизити, съдържание и валидност не се отличава от хартиената фактура. Електронните фактури са законово признати документи както от европейското, така и от българското законодателство.

Съгласно Закона за Счетоводството, Закона за ДДС и Правилника за прилагане на закона за ДДС, подписът и печатът не са задължителни реквизити на фактурата.

© inv.bg 2009 - 2017