Как моите клиенти ще получават фактурите си?

Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закона за данъка върху добавената стойност фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път.

След като създадете и съхраните електронната фактура, можете веднага, директно от Вашия акаунт в INV.bg, да я изпратите на e-mail на фирмата-клиент във вид на PDF-файл. Подробна информация относно създаването и изпращането на електронните документи ще намерите в категориите "Създаване на електронен документ" и "Принтиране и изпращане на създадените фактури на email ".

© inv.bg 2009 - 2017