В какъв формат са електронните фактури, създавани чрез INV.bg?

Електронните фактури, създавани чрез системата за електронно фактуриране INV.bg, представляват електронни файлове в PDF формат (файлове с разширение .pdf).

Форматът PDF (Portable Document Format) е специален файлов формат за преносими документи. Файловете с разширение .pdf са с фиксирано съдържание и оформление. Текстовото и графичното съдържание на PDF файловете е трудно да бъде променяно или копирано. Когато се отпечатва върху хартия, съдържанието на PDF файла запазва форматирането си и изглежда по същия начин, както изглежда и в електронния си формат.

© inv.bg 2009 - 2019