Счетоводство

Раздел Счетоводство е полезен за счетоводителите, като им позволява:
- да правят експорт към счетоводната си програма
- да заключват осчетоводените фактури
- да забранят издаването на фактури след определена дата

Към момента можете да експортирате към:
- Микроинвест Делта про (TXT опростен експорт или XML подробен експорт със сметки и плащания)
- Ажур
- Бизнес Навигатор
- Плюс-Минус
- WorkFlow (Бизнес Софт)
- Пассос
- Едис
- Тонеган
- Алгос
- Профит
- Офис Плюс
- Softsystems
- Bulmar
- експорт в Excel

За да направите експорт:
- влезте в раздел Счетоводство
- изберете период от календара
- изберете програма, към която искате да бъде експортът
- от опциите вдясно можете да изберете желаните, като поставите отметки
- при експорта към Микроинвест Делта про XML имате възможност да зададете счетоводни сметки според вашия сметкоплан
- натиснете "Експортирай"

По подразбиране се показва последно използваната програма, към която сте правили експорт. Под падащото меню се вижда периодът на последния експорт.

За да изберете дали да са включени артикулите при експорта в ексел, поставете отметката на "включи и артикулите от фактурите в експорта".
За да добавите колона с левовата равностойност на фактурите при експорта в ексел, влезте в Настройки->По експорт->Настройки и поставете отметката на "Показвай колоната с левова равностойност на фактурата".

За да маркирате фактурите като "осчетоводени" и да не могат да бъдат редактирани:
- влезте в раздел Счетоводство
- скролнете надолу до Маркиране на документи като "осчетоводени"
- изберете период от календара
- натиснете "Изпълни"
- фактурите вече са маркирани като осчетоводени, за да се знае, че не трябва да се редактират повече
При необходимост от редакция можете да промените статуса на фактурата на "неосчетоводена", като:
- отваряте фактурата за преглед
- кликнете върху статуса горе вляво "осчетоводена"
- изберете "неосчетоводена"
- вече можете да я отворите за редакция, като кликнете на моливчето

За да забраните издаването на фактури за предходен месец:
- влезте в раздел Счетоводство
- поставете отметката на "Забрани издаването на фактури за ....." (тук автоматично ще виждате предходния месец)
- поставете отметката на "На всяко число в 00:01 aвтоматично забранявай издаването/редакцията за предходни месеци", за да не могат да се издават фактури след 14 число на месеца за предходния месец

© inv.bg 2009 - 2021