Какво представлява INV.bg и какви услуги предоставя?

INV.bg представлява автоматизирана уеб-базирана система за онлайн създаване, менажиране и изпращане на електронни документи.

Чрез INV.bg могат да бъдат създавани следните видове електронни документи:

- данъчни фактури
- проформа фактури
- кредитни известия
- дебитни известия
- приемо-предавателни протоколи
- гаранционни карти
- стокови разписки

© inv.bg 2009 - 2017