Какво представлява INV.bg и какви услуги предоставя?

INV.bg е 100% уеб-базирана система за създаване и изпращане на електронни документи.

Можете да влизате в акаунта си в INV.bg и да създавате електронни документи от всеки един компютър, който е свързан с интернет, без да е необходимо да инсталирате допълнителен софтуер.

Чрез INV.bg могат да бъдат създавани следните видове електронни документи:

- данъчни фактури
- проформа фактури
- кредитни известия
- дебитни известия
- приемо-предавателни протоколи
- гаранционни карти
- стокови разписки
- касови ордери

© inv.bg 2009 - 2020