Как да направя настройки за ДДС% във фактурите?

Ако не сте регистрирани по ЗДДС

За да направите необходимите настройки:
- отидете в “Настройки”
- изберете “Име и адреси” от секцията “За фирмата”
- в данните на фирмата посочете само ЕИК и не поставяйте отметката на “Регистрация по ЗДДС”
- при създаването на нова фактура по подразбиране ще е избрано да не се начислява ДДС
- във фактурите ще е посочено основание за неначисляване “чл.113, ал.9 от ЗДДС” (лицето не е регистрирано по ЗДДС)

Ако сте регистрирани по ЗДДС

За да направите необходимите настройки:
- отидете в “Настройки”
- изберете “Име и адреси” от секцията “За фирмата”
- в данните на фирмата посочете само ЕИК и поставяйте отметката на “Регистрация по ЗДДС”
- изберете “ДДС настройки” от секцията “По фактурите”
- изберете какви ДДС проценти ще използвате при създаването на фактурите и ги добавете, ако липсват
- изберете дали да се показва % ДДС на всеки ред или да е общ за цялата фактура
Ако продавате стоки/услуги с различен % ДДС, ще можете да издадете обща фактура с различен % ДДС на всеки ред.
Ако правите експорт на фактури към счетоводен софтуер, ви препоръчваме да издавате фактурите с общ % ДДС.
- изберете какъв процент ДДС да ви излиза по подразбиране при създаването на нова фактура
- изберете дали цените на артикулите, които въвеждате при създаването на фактурата, да се смятат за цени с или без ДДС
- можете да добавяте, изтривате, редактирате основанията за неначисляване на ДДС
Основанията, които сте въвели в настройките, ще се появяват в падащото меню при създаването на фактура и можете да избирате от тях.

© inv.bg 2009 - 2021