Как да създам документ по касова отчетност?

За да издадете фактура по касова отчетност:
- кликнете на “Нова фактура” от лентата с основни менюта
- поставете отметката пред “Касова отчетност” (намира се под номера и датата на документа)
- попълнете останалите данни
- натиснете “Създай фактурата”
- в готовата фактура ще виждате надпис “касова отчетност”
- в “Списък фактури” тези документи излизат с “КО” след типа документ (пример: фактура КО)

За да издадете протокол по касова отчетност:
- кликнете на “Списък фактури” от лентата с основните менюта
- нависнете бутона за допълнителни действия за съответната фактура (три черти)
- изберете “Създай протокол по касова отчетност”
- ще се отвори шаблон за протокол с попълнени всички данни от фактурата
- номерът на протокола е същият като този на фактурата, към която се издава
- автоматично излиза днешна дата, но може да се редактира с датата на полученото плащане
- автоматично излизат сумите от фактурата, но може да се редактират
- кликнете на “Създай протокол по КО”

За да автоматизирате създаването на протоколи:
- изберете настройката за “Следене на плащанията”
- импортирайте банковите извлечения в раздел “Банка”
- натиснете “Свържи” за избрано плащане
- поставете отметка вляво на документа, с който искате да свържете плащането
- отдолу ще се появи ред с данните за протокол по КО
- натиснете “Свържи”
- вече имате създаден протокол по КО в “Списък фактури”

© inv.bg 2009 - 2021