Какво представлява режимът за касова отчетност на ДДС?

Режимът за касова отчетност на ДДС е регламентиран в ЗДДС.

За прилагането на специалния режим се издава разрешение от органите на НАП.

Отчитането на ДДС по режима за касова отчетност позволява на тези, които го прилагат, да отчитат ДДС към бюджета, когато получат плащане по доставката от техните клиенти.

© inv.bg 2009 - 2021